CLIB-niveau

CLIB-niveau

CLIB-niveau


CLIB heeft te maken met begrijpend lezen. Bij begrijpend lezen gaat het erom dat een kind snapt waar de tekst over gaat. Kinderen die tamelijk ingewikkelde teksten goed kunnen begrijpen, hebben een hoog CLIB-niveau. Kinderen die dat (nog) niet zo goed kunnen, hebben een lager CLIB-niveau.
Er zijn acht CLIB-niveaus. Het laagste CLIB-niveau is Start. Dat is het niveau waarop je alleen heel eenvoudige tekstjes kunt snappen. Het hoogste CLIB-niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die zonder moeite lastige teksten kunnen begrijpen.
Tussen CLIB-Start en CLIB-Plus liggen zes CLIB-niveaus: 3, 4, 5, 6, 7 en 8. De cijfers 3 tot en met 8 geven aan in welke groep dat niveau gemiddeld bereikt wordt.
Een CLIB-niveau 5 wordt gemiddeld aan het einde van groep 5 behaald. En een CLIB-niveau 7 wordt gemiddeld aan het einde van groep 7 behaald. Voor de CLIB-niveaus geldt hetzelfde als de AVI-niveaus: het gaat om een gemiddelde!

Er zitten in elke groep kinderen die niet zo goed kunnen lezen. Die kinderen hebben een lager AVI- of CLIB-niveau dan het gemiddelde in hun groep. Een niet zo goede lezer in groep 5 kan dus bijvoorbeeld best een AVI-niveau M4 hebben.
Maar het AVI- of CLIB-niveau is natuurlijk niet het enige waar het om gaat: het belangrijkste is dat kinderen plezier beleven aan lezen!


Verfijnd zoeken